Jan en Hanneke Jellema

 

Naam

Jan en Hanneke Jellema

   
Woonplaats Loënga
   
Leeftijd 34 en 32 jaar
   
Bedrijfssituatie

Boer geworden in 1999, vanaf 2005 in maatschap en eigen bedrijf sinds 2012.

65-75 melkkoeien met groei naar 90, familiekudde, melk en vlees, productiewijze officieel in omschakeling naar EKO
   
Speerpunten People, Profit, Planet Familiekudde, kalf bij koe, koeien met hoorns, dierenwelzijn, minimaal 10 maanden weidegang, biologische werkwijze, antibioticavrij, eigen afzet en samenwerking, waaronder restaurant die 100% meedoet in totaal concept (geen verspilling, volledige jonge stier verwerken tot producten), lage kosten – meerprijs producten, contact met burgers, Eten bij de Boer, veehouderij in stadsrandzone, samenhang diverse onderdelen, laag brandstofverbruik, humusgehalte +3% in 4 jaar in bodem, bovengronds mest uitrijden, werkplezier, volhoudbaar
   
Waar ben je trots op? Onze eigen wijze van houden van melkvee loopt voor regelgeving uit en is in alle opzichten geaccepteerd door de maatschappij. Wij hoeven niet uit te leggen wat we doen, mensen zien dit als wenselijk en zijn steeds meer bereid om hier speciaal voor langs te komen voor het kopen van onze producten of deel te nemen aan activiteiten en hun beleving met ons te delen. Zo kunnen we steeds nieuwe elementen aan het totaalplaatje toevoegen, zonder de samenhang te verliezen en verder ontwikkelen.
   
Waarom ben jij de meest Duurzame Jonge Agrarische Ondernemer?
  1. Omdat wij boeren op een manier waar we voor de volle 100 % zelf achter staan. Met recht kun je spreken over ‘…van je hobby je beroep gemaakt hebben.’
  2. Omdat de bedrijfsvoering zich kenmerkt door eenvoud: de kunst van het weglaten. Blijvend grasland, geen kunstmest/chemie, geen antibiotica, weinig mechanisatie en automatisering, weinig krachtvoer, maximale opname vers gras door weidegang (Pure Graze), lage investeringsbehoefte
  3. Omdat er rekening wordt gehouden met de samenhang tussen verschillende facetten van de bedrijfsvoering. Versterking van het ene facet gaat niet ten koste van het andere. Als voorbeeld de kringloop voer -> koe -> mest -> bodem: Gezond voer -> Gezonde koe -> gezonde mest (zonder antibioticaresiduen) -> gezond bodemleven ->gezond voer -> enz.
  4. Omdat onze bedrijfsvoering geen zins ter discussie staat, maar juist omarmd wordt door de omgeving/maatschappij.
  5. Omdat wij door huisverkoop en andere activiteiten rechtstreeks contact met de consument hebben en meerwaarde realiseren.

Samengevat: Balans binnen het bedrijf en in balans zijn met omgeving, ook voor de toekomst.

   
 

 

 

Interessante links

Vertel het een ander ...

Email facebook twitter LinkedIn