Jan Syds Jensma

 

Naam

 Jan Syds Jensma

   
Woonplaats  Oude Bildtzijl
   
Leeftijd  32
   
Bedrijfssituatie

In maatschap met vader, broer en twee ooms sinds 2007.

355 ha akkerbouw.

  • 135 ha pootaardappelen
  • 20 ha consumptieaardappelen
  • 50 ha suikerbieten
  • 125 ha tarwe
  • 15 ha zaaiuien
  • 10 ha winterpeen
  • 25 ha verhuur voor grasland

Alle producten worden op een gangbare wijze verbouwd.

We doen mee aan het project veldleeuwerik om een duurzame productiewijze te waarborgen. Hierdoor ontstaan ook weer nieuwe ketens , zoals bijvoorbeeld Fryske Bôle.

   
Speerpunten People, Profit, Planet

People

  • Tweemaal deelname aan de Bildtse aardappelweken waarbij de schuren zijn opengesteld en kunst naar het akkerbouwbedrijf werd gebracht. Dit om verbinding te zoeken tussen burger en boer. Deelname aan het jaar van de akkerbouw; Op deze dag werden op verschillende boerderijen door heel  Nederland de schuren opengesteld en kon men zien wat er gebeurd op het erf van de boer.
  • Deelname aan project Fryske Bôle van Koopmans Meel  en Hoogland BV. In dit project wordt de tarwe van ons bedrijf  gebruikt voor de Fryske Bôle en verkocht aan de Friese consument.

Planet

Eens van onze laatste investeringen is een nieuwe zelfrijdende spuitmachine. Deze is uitgevoerd met GPS waarbij bespaart kan worden op middelen onder andere door automatische sectieafsluiting op basis van GPS. Tevens kan gespoten worden met behulp van taakkaarten waarbij van tevoren een plan wordt gemaakt om pleksgewijs minder middel te doseren.

 

Profit

Een voorbeeld van profit is de meerwaarde die wordt gerealiseerd door deelname aan het project Fryske Bôle. Hierbij wordt dus de duurzame teelt van tarwe beloont met een premie en dus extra winst.
   
Waar ben je trots op?

Ik ben trots om boer te zijn en op het bedrijf dat door de vorige generaties is opgebouwd. Het is uniek om als jonge generatie de kans te krijgen met mijn medeopvolgers, om het bedrijf verder uit te bouwen.

Het boer zijn in deze tijd is een prachtige combinatie van het landwerk in het veld, met het zakelijke aspect van het runnen van een zelfstandige onderneming.
   
Waarom ben jij de meest Duurzame Jonge Agrarische Ondernemer? Wij zijn een bedrijf dat keuzes maakt voor de lange termijn. Wij hebben  respect  voor alle aspecten van het duurzaam ondernemen, people, planet en profit. zoals bij de speerpunten genoemd. Deze aspecten zijn een voorwaarde voor het succes van de toekomstige opvolgers van het bedrijf.
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Interessante links

Vertel het een ander ...

Email facebook twitter LinkedIn