Lucas en Hanneke Westra

 
Naam  Lucas & Hanneke Westra
   
Woonplaats  Oudemirdum
   
Leeftijd  35
   
Website www.betonpleats.nl
   
Bedrijfssituatie

Sinds 2001 is er een vennootschap samen met mijn beide ouders. De overname doen we trapsgewijs, mei 2013 heb ik het grootste deel van de boerderij overgenomen. Wel is de vennootschap nog steeds actief. Het is een bedrijf dat als melkveebedrijf is gestart, en intussen zijn omzet voor de helft uit duurzame energie haalt. Een prachtige risico spreiding. Er worden 275 koeien gemolken, met een aanpassing van de stal die net gerealiseerd is kunnen we doorgroeien naar 350 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Voor het bedrijf hebben we 160 ha grond in gebruik. Hier kunnen we alle mest op plaatsen welke door de dieren wordt geproduceerd. Daarnaast zijn er drie vormen van duurzame energie productie aanwezig. We maken gebruik van de zon, deze zorgt voor 150.000 kWh productie per jaar. De wind zorgt voor 2.000.000 kWh productie per jaar en de mest, tezamen met co-producten, zorgen voor 4.000.000 kWh productie per jaar. Allen tezamen ongeveer 3500 huishoudens kunnen gebruik maken van onze groene stroom. Naast de boerderij heb ik een bedrijf opgezet die biomassa stromen voor vergisting in en verkoopt over heel Nederland.

   
Speerpunten People, Profit, Planet Bijv. Waaruit blijkt dat jij een duurzame bedrijfsvoering hebt?
Groene uitstraling door productie groene stroom uit de natuur: 3 soorten. Zon, Wind en biomassa.
Door de mestvergister zijn we meer kringloop gaan denken, kringloopwijzer geeft veel inzicht. Gebruik optimaliseren van mest en minder kunstmest.
Vervanging stal: optimalisatie van arbeid en werkorganisatie en dierwelzijn in bestaande stallen + vervanging + deel nieuwbouw.
Seedykkiekje in voorbereiding, communiceren van het landschap. Wie onderhouden het mooie landschap, wat doen ze en hoe doen ze dat, laten zien op een brug naast onze boerderij. Realisatie april 2015.

   
Waar ben je trots op? Het bedrijf, de unieke locatie en de kansen te kunnen zien.
   
Waarom ben jij de meest Duurzame Jonge Agrarische Ondernemer?

Met oog voor dier, mens en omgeving op een zeer efficiënte wijze productiemiddelen proberen te benutten. Op geheel eigen manier en gebruikmakend van de kansen en mogelijkheden van ons mooie plekje.

Aan de burger en consument laten zien wat we doen.
   
 

 

 

Interessante links

Vertel het een ander ...

Email facebook twitter LinkedIn