Nynke de Jong (26 jaar) uit Feanwâlden

 

‘’Op ons familiebedrijf ‘Oer de Wiel’ houden we schapen en Hereford koeien. We verkopen Herefordvlees aan de consument via onze winkel en via de Streekboer. Door de winkel en open dagen ontvangen we veel bezoekers op ons bedrijf. Zo laten we burgers zien hoe wij met onze dieren en natuur omgaan en waar hun voedsel vandaan komt. Daar ben ik trots op. De koeien houden we in kuddeverband en weiden we zoveel mogelijk. Al het ruwvoer en strooisel komt van eigen natuurgrond. De ruige stalmest rijden we uit op eigen grond. Een mooie gesloten kringloop voor de weidevogels. Daarnaast hebben we zonnepanelen. Het teveel aan groene stroom leveren we aan het net. Ik ben de ‘meast duorsume jonge boerin’, omdat de liefde voor ons gebied, de omgeving, de dieren en de producten in mijn bloed zit en dit op alle mogelijke manieren tot uiting komt in onze manier van boeren. Vanuit deze idealen en liefde hebben wij met ons jonge bedrijf een duurzame koers ingezet die wij ook op de lange termijn willen vasthouden en delen met onze omgeving.’’

 

 

Interessante links

Vertel het een ander ...

Email facebook twitter LinkedIn