De finalisten Meest Duurzame Jonge Boer

Jan Syds Jensma

Wij zijn een bedrijf dat keuzes maakt voor de lange termijn.  Wij hebben  respect  voor alle aspecten van het duurzaam ondernemen, people, planet en profit. zoals bij de speerpunten genoemd. Deze aspecten zijn een voorwaarde voor het succes van de toekomstige opvolgers van het bedrijf.

   
 

Jaring Brunia

De meest duurzame boer kenmerkt zich in het feit dat je voorop loopt in een verandering in de landbouw. Een landbouw met een nieuw realisme, waarbij de natuur als bron van kennis en inspiratie wordt gebruikt. Waar weidevogels worden gezien als indicatoren van bodemvruchtbaarheid en een gezond ecosysteem.


   
 

Lucas Westra

Met oog voor dier, mens en omgeving op een zeer efficiënte wijze productiemiddelen proberen te benutten. Op geheel eigen manier en gebruikmakend van de kansen en mogelijkheden van ons mooie plekje.

 

   
 

Jan en Hanneke Jellema

Omdat wij boeren op een manier waar we voor de volle 100 % zelf achter staan. Met recht kun je spreken over ‘…van je hobby je beroep gemaakt hebben.’

 

   
 

Sytse Gerritsma en Tiertsje Smink

Wij zijn de meest duurzame jonge agrarische ondernemers omdat we een bedrijf hebben weten te creëren waar balans is op het gebied van alle 3 P’s.

 

   

 

Met medewerking van ...

 
     


Vertel het een ander ...

Email facebook twitter LinkedIn