De vijf finalisten voor 2015 zijn bekend!

02 02 2015

De vijf finalisten zijn bekend!

Uit een divers deelnemersveld van gepassioneerde jonge ondernemers zijn op basis van People, Profit en Planet zijn vijf finalisten naar voren gekomen.

Vanaf 10 februari kan iedereen stemmen op de vijf genomineerden via de deze site. Een vakjury geeft haar oordeel tijdens de uitreiking op 12 maart. Tijdens deze uitreiking maakt gedeputeerde Johannes Kramer de winnaar bekend.

 

Jan Syds Jensma

Wij zijn een bedrijf dat keuzes maakt voor de lange termijn. Wij hebben respect voor alle aspecten van het duurzaam ondernemen, people, planet en profit. zoals bij de speerpunten genoemd. Deze aspecten zijn een voorwaarde voor het succes van de toekomstige opvolgers van het bedrijf.

 
 

Jaring Brunia

De meest duurzame boer kenmerkt zich in het feit dat je voorop loopt in een verandering in de landbouw. Een landbouw met een nieuw realisme, waarbij de natuur als bron van kennis en inspiratie wordt gebruikt. Waar weidevogels worden gezien als indicatoren van bodemvruchtbaarheid en een gezond ecosysteem.


 
 

Lucas Westra

Met oog voor dier, mens en omgeving op een zeer efficiënte wijze productiemiddelen proberen te benutten. Op geheel eigen manier en gebruikmakend van de kansen en mogelijkheden van ons mooie plekje.


 
 

Jan en Hanneke Jellema

Omdat wij boeren op een manier waar we voor de volle 100 % zelf achter staan. Met recht kun je spreken over ‘…van je hobby je beroep gemaakt hebben.’


 
 

Sytse Gerritsma en Tiertsje Smink

Wij zijn de meest duurzame jonge agrarische ondernemers omdat we een bedrijf hebben weten te creëren waar balans is op het gebied van alle 3 P’s.


 

 

Interessante links

Vertel het een ander ...

Email facebook twitter LinkedIn