De winnaar van 2015 is bekend!

16 03 2015

Lucas & Hanneke Westra uit Oudemirdum zijn volgens een vakjury de Meast Duorsume Jonge Boer van Fryslân.

De tweede prijs ging naar Sytse Gerritsma en Tiertsje Smink uit Elahuizen, de derde prijs was voor Jaring Brunia uit Raerd

Op donderdag 12 maart reikte gedeputeerde Johannes Kramer deze prijzen uit tijdens de bijeenkomst Boer Bokaal Borrel.

Lucas en Hanneke Westra zijn de ondernemers van de Betonpleats. Op de Betonpleats worden verschillende producten geleverd. Naast de melk wordt er op 3 manieren groene stroom geproduceerd door zon, wind en biomassa. Landschapsonderhoud en biomassa groen verwerken worden genoemd maar ook zien zij het versterken van het boerenimago als hun product.

Zij communiceren actief via twitter, media en hun site over hun onderneming en omgeving. Met name de blog over koe 781 in de Balkster Courant oogst veel lof. Zij (mede) organiseren evenementen waar burgers de boerderij kunnen beleven en werken aan het Seedykkiekje.

De vakjury, bestaande uit Lubbert van Dellen van Accon AVM, Sieto van Houten van Agrifirm en Jeen Nijboer van de Rabobank, roemt deze ondernemers om hun sterk ontwikkelde bedrijf in combinatie met de hoogste verbinding op alle facetten van people, profit en planet. Hun maatschappelijke betrokkenheid, visie op resultaten en het leggen van verbindingen zijn een voorbeeld in de sector. De familie Westra is daarmee volgens de vakjury een overtuigende winnaar van de Duorsume Jonge Boer prijs 2015.

De vakjury en de publieksjury waren het hier over eens, met een nek aan nek race met de ondernemers Sytse Gerritsma en Tiertsje Smink uit Elahuizen won de familie Westra nipt ook de publieksprijs voor Duorsume Jonge Boer 2015.

Interessante links

Vertel het een ander ...

Email facebook twitter LinkedIn